Flora i fauna kanału...

Kanał Augustowski przebiega przez wyjątkową krainę „Zielonych Płuc Polski”, krainę gdzie zachowało się do naszych czasów wiele cennych okazów przyrody, które można tu

 poznać i podziwiać. Jest to unikatowa kraina wielkich puszcz, pięknych jezior i rzek, dzikich bagien i torfowisk. Wspaniała szata roślinna, zachowane gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem z najdalej wysuniętymi na zachód stanowiskami ich występowania. Kanał i otaczająca go puszcza jest rajem dla wszelkich zwierząt, których byt związany jest z wodą.

Ssaki reprezentowane są przez dużą populację jeleni i saren. Na terenach podmokłych i bagiennych żyje największy z naszych zwierząt kopytnych - łoś. Są tu dziki. Spośród drapieżników występują tutaj wilki, lisy i rysie oraz przybyłe z Azji - jenoty. W Czarnej Hańczy i Kanale Augustowskim występuje wydra, ostrożna, płochliwa i zwinna.

Bezpośrednio po zachodzie słońca można wypatrzeć polujące na owady nietoperze.

Bardzo licznie reprezentowane są ptaki wodne. W trzcinach gnieżdżą się trzciniaki, są tu żurawie, nie brak króla nurkowania - zimorodka. Płytka woda zbiorników retencyjnych przy śluzach jest miejscem żerowania czapli siwej i śnieżnobiałych łabędzi niemych.

Wokół siedzib ludzkich na dachach i słupach energetycznych gniazdują bociany białe.

Ptaki drapieżne tego rejonu to: jastrzębie, krogulce, myszołowy oraz Kanie rdzawe. Występuje tu również orzeł bielik, król pierwotnych puszcz i jezior.

Największy tutejszy gryzoń to bóbr europejski. Sztucznie wprowadzona populacja w latach 80-tych XX w. pomogła odnowić się liczebnie i genetycznie ginącym miejscowym bobrom.

Gady tego regionu to: zaskroniec, żmija zygzakowata, padalec i jaszczurka zwinka. Spośród płazów najliczniej występuje żaba śmieszka, trawna, zielona, oraz ropucha szara. W zbiornikach wodnych wędkarze mogą poławiać szczupaki, okonie, liny, płocie, leszcze i wzdręgi. W ostatnich latach czystość wody w Czarnej Hańczy i jej dopływach poprawiła się na tyle, że został wpuszczony do tych wód narybek pstrąga potokowego.

Kraina ta jest reliktem, który ma szansę przetrwać dla przyszłych pokoleń. Puszcza Augustowska, przez którą przebiega szlak wodny Kanału Augustowskiego stanowi część dziewiczych ostępów leśnych, rozciągających się niegdyś pomiędzy Mazowszem, Rusią i Litwą. Tereny jej tworzą ciekawą i barwną mozaikę kulturową. Od wieków pogranicza Polski północno-wschodniej były obszarem wpływu wielu kultur, wzajemnie przenikających się i tworzących lokalny koloryt ziemi augustowskiej. Obok Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców mieszkają tu także staroobrzędowcy rosyjscy i muzułmańscy Tatarzy, a wśród nazw rzek, jezior i osad pozostały ślady średniowiecznych mieszkańców tych terenów - Jaćwingów.